Dane personalne
Imię i nazwisko Dr inż Wieslaw Sabat
Telefon +48 17 8544708
Email
Budynek A
Nr pokoju 58b
Adres ul. W. Pola 2
Jednostka organizacyjna Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 2002 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie – elektrotechnika, nadanego przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Inforamatyki, Politechniki Rzeszowskiej.
  Temat rozprawy doktorskiej: „ Uwarunkowania propagacji zakłóceń przewodzonych w hybrydowych strukturach mikroelektronicznych”.
  Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz.
  Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski, prof. dr hab. inż. Jerzy Kołodziejski, prof. dr hab. inż. Jerzy Bajorek
 • 1992 - ukończenie studiów wyższych magisterskich w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, na Wydziale Elektrycznym, na kierunku elektrotechnika oraz uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie specjalności automatyka i metrologia.
  Temat pracy magisterskiej: „Mikroprocesorowy system do pomiaru i regulacji temperatury".
  Promotor: dr hab inż. Jerzy Potencki Prof. PRz.
 • 1987 - ukończenie nauki w Technikum Zawodowym Zakładów Azotowych w Tarnowie oraz uzyskanie tytułu technik elektryk w specjalności elektro-energetyka.
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom